Contact

ZAKŁADY URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH ZAM KĘTY SP. Z O.O.

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydz. XII Gosp.
Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000078044
NIP: 549-20-66-443
Regon: 357153046
BDO: 000022804
Share capital: 2 000 000 zł

PKO BP S.A. o/Bielsko-Biała
PLN 80 1020 1390 0000 6502 0018 5785
EUR PL41 1020 1390 0000 6202 0191 1197

MANAGEMENT OFFICE:
tel.: +48 (33) 84 75 103
fax: +48 (33) 84 75 104
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MECHANICAL DEPARTMENT – MARKETING:
tel.: +48 (33) 84 75 124
tel.: +48 (33) 84 75 126
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PURCHASING DIVISION:
tel.: +48 (33) 84 75 170
tel.: +48 (33) 84 75 171
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CONSTRUCTION DIVISION:
tel.: +48 (33) 84 75 166
tel.: +48 (33) 84 75 167
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TECHNOLOGICAL DIVISION:
tel.: +48 (33) 84 75 125
tel.: +48 (33) 84 75 121
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

AUTOMATION DEPARTMENT – MARKETING:
tel.: +48 (33) 84 75 152
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DIVISION OF CONTROL AND MEASUREMENT APPARATUS:
tel.: +48 (33) 84 75 159
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ACCOUNTING DIVISION:
tel.: +48 (33) 84 75 174
fax: +48 (33) 84 75 174
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PROPERTY MANAGEMENT AND MAINTENANCE DIVISION:
tel.: +48 (33) 84 75 184
fax: +48 (33) 84 75 184
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SALES DIVISION:
tel.: +48 (33) 84 75 174
fax: +48 (33) 84 75 174
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

HUMAN RESOURCES:
tel.: +48 (33) 84 75 118
tel.: +48 (33) 84 75 119
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.