Hydrocyklony

W 2016 roku, otrzymaliśmy złoty medal na Targach Poznańskich ITM Polska – Innowacje, Technologie, Maszyny, za Hydrocyklon klasyfikująco – zagęszczający nowego typu HC-500/12º ZAM-IMN.

Medal MTP

Hydrocyklony klasyfikująco – zagęszczające

Rozwiązania zastosowane przy produkcji hydrocyklonów klasyfikująco-zagęszczających typu HC są wynikiem 35 lat badań i doświadczeń Zakładu w ścisłej współpracy z naukowcami Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach. Stosowane są głównie w przeróbce mechanicznej kopalin do mokrej klasyfikacji w procesie mielenia, gdzie mogą się tworzyć układy w połączeniu z urządzeniami rozdrabniającymi oraz z klasyfikatorami mechanicznymi. Stosując nasze hydrocyklony lub baterie hydrocyklonów można klasyfikować zawiesiny przy ziarnie podziałowym w zakresie 0,0005-0,5 mm, przy wydajności jednostkowej hydrocyklonów od 20-600 m3/h. Mogą one pracować pojedynczo lub zespołowo w tzw. bateriach hydrocyklonów.

Podział hydrocyklonów ze względu na rodzaj wyłożenia:

1. Wyłożenie ceramiczne (na bazie węglika krzemu):

 • HC-500/120 ZAM-IMN,
 • HC-350/120 ZAM-IMN

W pierwszym kwartale 2015 roku, nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu na największą w Europie modernizację układów klasyfikacji dla ZWR Lubin, ZWR Polkowice oraz ZWR Rudna w KGHM Polska Miedź S.A.. W wyniku tego rozstrzygnięcia, ZAM Kęty otrzymał zlecenie na produkcję 58 baterii wyposażonych w 315 sztuk hydrocyklonów HC-500/120 ZAM-IMN oraz 48 sztuk hydrocyklonów HC-350/120 ZAM-IMN. Wyżej wymienione zlecenie ZAM Kęty będzie realizował we współpracy z IMN Gliwice.

 

2. Wyłożenie gumowe, odporne na ścieranie:

 • HC-100/100
 • HC-200/120
 • HC-200/200
 • HC-350/120
 • HC-350/200
 • HC-500/200
 • HC-750/300

Zastosowanie:

Hydrocyklony znalazły zastosowanie w przemyśle w następujących technologiach:

 • Klasyfikacja: Hydrocyklony jako urządzenia klasyfikujące stosuje się w zakładach wzbogacenia surowców mineralnych, w układach mielenia w celu uzyskania odpowiedniego uziarnienia materiału kierowanego do flotacji.
 • Klasyfikacja i zagęszczanie: W procesach mielnych na mokro hydrocyklony klasyfikująco-zagęszczające zapewniają wydzielenie ziarn drobnych, gotowych do flotacji i zagęszczenie ziarn grubych, odpowiednio do wymagań procesu mielenia.
 • Odmulanie i odpopielanie: W zakładach wzbogacenia węgla hydrocyklony stosowane są w celu wydzielenia mułów pierwotnych o uziarnieniu poniżej 0,01 mm przed flotacją lub w odilaniu i odpopielaniu mułów popłuczkowych na drodze klasyfikacji i zagęszczania.
 • Odwadnianie: Wydzielanie i zagęszczanie piasku z zawiesin ziarnistych w kopalniach piasków szklarskich, formierskich itp.
 • W instalacjach związanych z ochroną środowiska: Np.:
  • wydzielanie gipsu z zawiesin neutralizacyjnych w układach mokrego odsiarczania spalin
  • odpiaszczanie ścieków komunalnych
  • wydzielanie zawiesin z emulsji obróbczych
  • budowa obwałowań osadników z materiałów zawartych w kierowanych do tych osadników zawiesin

 

Budowa:

Nasze hydrocyklony HC posiadają segmentową konstrukcję, ułatwiającą montaż w trudnych warunkach przestrzennych, bez użycia ciężkiego sprzętu. Obudowa hydrocyklonu jest lekką stalową konstrukcją, skutecznie zabezpieczoną przed korozją, a elementy złączne są ocynkowane. Wnętrzne hydrocyklonu wyłożone jest odpornymi na ścieranie wymiennymi wykładzinami gumowymi lub ceramicznymi (w zależności od typu hydrocyklonu). Zawiesina doprowadzana jest do hydrocyklonu stycznie do części cylindrycznej przez dyszę wlotową o przekroju prostokątnym. Podane w poniższej tabeli średnice są średnicami zastępczymi, wynikającymi z przeliczenia powierzchni przekroju dyszy wlotowej na przekrój kołowy. Przez dobór odpowiednich dysz można otrzymać właściwą klasyfikację w szerokim zakresie żądanych parametrów. Kołnierze króćców, wlotowego i przelewowego, są przystosowane do typowych połączeń kołnierzowych.

 

Wydajność:

Parametry wydajności hydrocyklonów

 

Dane techniczne:

Opis techniczny hydrocyklonów HC

 

Zamawianie:

Zapewniamy bezpłatne doradztwo w zakresie doboru pojedynczych hydrocyklonów lub baterii. Oferujemy przeprowadzenie rozruchu.