Pojemniki do przewozu towarów niebezpiecznych DPPL

Posiadamy uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego do projektowania, wytwarzania, modernizacji i naprawy dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL) towarów niebezpiecznych.

Na życzenie Klienta zaprojektujemy, wyprodukujemy oraz przeprowadzimy procedurę rejestracji i dopuszczenia przez TDT innych pojemników wg indywidualnych wymagań.

Nasze przykładowe realizacje:

  • Kontener do transportu odpadów ropopochodnych (zużyty katalizator) UN 3191 (pojemność 2 m3, o masie zawartości do 2500 kg)
  • Kontener do transportu sypkich odpadów ołowionośnych UN 3288 (pojemność 1,14 m3, o masie zawartości do 5000 kg)