Piece indukcyjne

ZAM Kęty Sp. z o.o. wykonuje piece indukcyjne sieciowej częstotliwości, przeznaczone do topienia:

 • żeliwa
 • staliwa
 • aluminium
 • miedzi
 • stopów miedzi

Są to piece nowej generacji, nowoczesne, zbudowane w oparciu o podzespoły elektroniczne i elektryczne, cechujące się wysoką jakością i niezawodnością. Piece indukcyjne produkujemy już ponad 45 lat.

Główną zaletą pieców sieciowej częstotliwości jest intensywne mieszanie metalu, co zapewnia jednorodność uzyskiwanych stopów. Jest to szczególnie istotne przy topieniu wszelkiego rodzaju złomów metali.

Lata praktyki wyposażyły nas w wiedzę i doświadczenie, czego efektem jest wysoka jakość naszych pieców, a zwłaszcza ich niezawodność, potwierdzona eksploatacją liczoną w dziesiątkach lat.

 

 

Wyposażenie pieca:

 • transformator lub autotransformator z przełącznikiem zaczepów
 • zespół symetryzacji obciążenia (dławik indukcyjny i bateria kondensatorów)
 • bateria kondensatorów kompensacji
 • szafa sterownicza wraz z pulpitem
 • układ chłodzenia wodnego
 • układ hydrauliki siłowej

Główne podzespoły pieca indukcyjnego średniej częstotliwości:

 • zespół tyglowy ze wzbudnikiem i bocznikami magnetycznymi
 • tygiel ubijany z materiału ceramicznego
 • piec zamykany pokrywą otwieraną hydraulicznie
 • wychylenie pieca odbywa się z wykorzystaniem siłowników hydraulicznych

Piec PIT-6000 Al ZAM Kety

Zalety:

 • piece przeznaczone są do topienia, przegrzewania i przetrzymywania metali w stanie nagrzanym oraz wytwarzania stopów metali i zapraw
 • podczas procesu topienia i przegrzewania następuje intensywne mieszanie metalu, co daje ujednorodnienie stopionego wsadu pod względem temperatury i składu chemicznego.
 • prostota obsługi i serwisowania

Opis techniczny

Pracą pieca steruje się z szafy sterowniczej. Moc pieca reguluje się skokowo przez zmianę zaczepu transformatora lub autotransformatora. Sterowanie symetryzacją obciążenia oraz kompensacją mocy biernej pieca jest automatyczne. Piec uzyskuje pełną moc, gdy ciekły metal w tyglu osiągnie poziom górnej krawędzi cewki wzbudnika. Przy ciągłej pracy pieca najlepsze wskaźniki eksploatacyjne uzyskuje się pozostawiając po każdym wytopie ok. 1/3 ciekłego metalu w tyglu.

Schemat elektryczny obwodu głównego pieca

Przykładowy schemat elektryczny obwodu głównego pieca

 1. Odłącznik
 2. Wyłącznik zwarciowy
 3. Stycznik główny
 4. Transformator regulacyjny z zespołem regulacyjno-nastawczym
 5. Rezystory ograniczające prąd złączania pieca
 6. Zespół symetryzacji
 7. Bateria kompensacji
 8. Wzbudnik

Parametry techniczne pieców:

Parametry pieców PDF

Dostarczamy piece indukcyjne „pod klucz”, z wyłożeniem ogniotrwałym, zapleczem energetycznym, instalacjami wodnymi i hydraulicznymi. Po wykonaniu montażu i rozruchu technicznym pieca, deklarujemy współudział w rozruchu technologicznym.

Oferujemy doradztwo w optymalnym doborze pieca.