Kadzie do transportu ciekłego metalu

Kadzie służą do transportu ciekłego metalu wewnątrz zakładu lub na zewnątrz. Kadzie mogą być transportowane poprzez zawiesie suwnicą, wózkiem widłowym lub na platformie samochodowej po drogach publicznych.

Budowa kadzi dostosowywana jest do potrzeb Klienta.

 

Opróżnianie kadzi:

 • poprzez jej wychył:
  • Kołem z przekładnią samohamowną
  • Suwnicą
  • Wózkiem widłowym z obrotnicą
 • Poprzez zatyczkę (bez wychyłu)

Kadź do transportu ciekłego aluminium

 • Pojemność 3000 kg
 • Pojemność 6000 kg

Posiadane certyfikaty i dopuszczenia:

 • Technologia spawania nr TDT/03-06/07 wydana przez TDT
 • Uprawnienia do wytwarzania, modernizacji i naprawy metalowych dużych pojemników do przewozu luzem, (DPPL) do transportu stopionego metalu
 • UN 3257 kl.9 wg ADR.