Generatory tyrystorowe

Generatory tyrystorowe przeznaczone są do zasilania pieców i nagrzewnic indukcyjnych. Napięcie wejściowe generatora podawane jest z transformatora dopasowującego, który jest jednocześnie transformatorem separującym. Obciążeniem generatora jest układ rezonansowy równoległy, składający się z indukcyjności wzbudnika i pojemności baterii kondensatorów.

Generator tyrystorowy

Zasada działania

Wejściowym układem generatora jest prostownik tyrystorowy 6 lub 12-pulsowy sterowany fazowo, przetwarzający energię pobieranej z sieci prądu zmiennego na energię regulowanego prądu stałego.

Dławik wygładzający w obwodzie prądu stałego zapewnia ciągły przepływ energii z prostownika do falownika tyrystorowego, jak również ogranicza prąd w przypadku wystąpienia zwarcia w odbiorniku. Falownik tyrystorowy pracuje w układzie pełnego mostka jednofazowego. Elektroniczny układ sterujący generuje impulsy zapłonowe tyrystorów prostownika i falownika. Napięcie wyjściowe zadawane jest przy pomocy potencjometru zadającego lub innego układu nadrzędnego.

Moc wyjściowa generatora jest niezależna od wahań napięcia w sieci i zmian oporności obciążenia. Układ elektroniczny generatora zabezpiecza przed przekroczeniem maksymalnych prądów i napięć generatora i jednocześnie kontroluje jego najważniejsze parametry.

Zalety

  • Załączanie generatora przy zerowych wartościach prądów wejściowych
  • Ograniczenie maksymalnych prądów wyjściowych
  • Wysoka sprawność
  • Automatyczne dostosowanie częstotliwości pracy do częstotliwości rezonansowej odbiornika

 

Zastosowanie

  • Zasilanie pieców indukcyjnych tyglowych z wyłożeniem ceramicznym lub z tyglem grafitowym
  • Zasilanie nagrzewnic indukcyjnych

 

Dane techniczne

  • Zakres mocy od 20 kW do 1,5MW
  • Napięcie wyjściowe maksymalne 500V – 2500V
  • Częstotliwość pracy 250Hz ÷ 4 kHz

Generator typu GT-200-4-600

Zakresy napięć i mocy generatorów dobierane są indywidualnie do potrzeb Odbiorcy. Oferujemy doradztwo w optymalnym doborze generatorów.