Aparatura Kontrolno-Pomiarowa

Oferujemy aparaturę kontrolno-pomiarową do kontroli zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.

Pyłomierz P-10ZA jest zgodny z normą PN, dyrektywami EWG oraz normami VDI, dzięki swoim zaletom znalazł duże uznanie wśród fachowców w kraju i za granicą uzyskując liczne nagrody i wyróżnienia.

 

Automatyczny pyłomierz grawimetryczny P-10ZA

Przeznaczony do pomiarów stężenia pyłu w kanałach przepływowych. Pomiary te służą do określania unosu pyłu z urządzeń technologicznych, skuteczności działania urządzeń odpylających, emisji zanieczyszczeń pyłowych. Pobierz ulotkę w formie PDF

 

Cyfrowy mikromanometr różnicowy CMR-10A

Przeznaczony jest do wykonywania dokładnych pomiarów różnicy ciśnień gazów, a w szczególności pomiarów prędkości gazów rurkami spiętrzającymi dowolnego typu (różne liczby kształtu B) oraz pomiarów przepływu gazu zwężkami.

Pobierz ulotkę w formie PDF

 

Psychometr - Miernik Zawilżenia Gazu, model CMZG11

Umożliwia pomiar pośredni zawilżenia wilgotności względnej i gęstości gazu w kanałach przepływowych, urządzeniach odpylających i wentylacjach oraz w pomieszczeniach zamkniętych.

Pobierz ulotkę w formie PDF

 

Miernik Parametrów Gazu model MPG21

Przeznaczony jest do pomiarów wilgotności (0 ÷ 100%), temperatury (-50 ÷ 200 0C) i ciśnienia bezwzględnego gazów (500 ÷ 1500 hPa), w tym gazów zapylonych, w zakresie temperatur do 200 0C.

Pobierz ulotkę w formie PDF

 

Miernik prędkości i temperatury, termoanemometr MP 300

Przenośny miernik współpracujący z sondami termoanemometrycznymi i ultradźwiękowymi, służącymi do określania prędkości i temperatury powietrza.

Pobierz ulotkę w formie PDF

 

Wirowy miernik prędkości gazu MPR-300

Przeznaczony jest do wykonywania pomiarów prędkości gazu (czystego i zapylonego) w kanałach przepływowych w szerokim zakresie, w małych prędkościach (poniżej 3 m/s), których nie można mierzyć rurkami spiętrzającymi.

Pobierz ulotkę w formie PDF

 

Barometr - Miernik Ciśnienia Bezwzględnego, model CMCB11

Umożliwia pomiar wartości ciśnienia bezwzględnego z zakresu 50 ÷ 1500 hPa, z niepewnością wskazań wynoszącą ±1 hPa.

Pobierz ulotkę w formie PDF

 

Aspirator dwukanałowy ASP-3 II

Posiada dwa niezależne kanały pomiarowe i przeznaczony jest do poboru prób na ocenę zanieczyszczeń powietrza poprzez ich adsorpcję lub absorpcję oraz poboru prób gazów odlotowych z emitorów różnego rodzaju procesów technologicznych.

Pobierz ulotkę w formie PDF

 

Aspirator ASP 3 I

Przenośne urządzenie, przeznaczone do poboru prób na ocenę zanieczyszczeń powietrza poprzez ich adsorpcję lub absorpcję.

Pobierz ulotkę w formie PDF

 

Błonkowy elektroniczny miernik przepływu BEMP-XA

Urządzenie przeznaczone do pomiaru przepływu gazów w warunkach laboratoryjnych. Może być stosowane do współpracy z chromatografem gazowym, kalibracji rotametrów lub innych przepływomierzy czy aspiratorów.

Pobierz ulotkę w formie PDF

 

Przenośny analizator zawartości lotnych związków organicznych - AWE -PW

Przeznaczony do kontrolnego pomiaru zawartości OWO w gazach o wysokiej zawartości pary wodnej. Główne przeznaczenie, to oznaczenie zawartości substancji organicznych wyrażonych jako całkowity węgiel organiczny w gazach wylotowych spalarni odpadów.

Pobierz ulotkę w formie PDF

 

Uniwersalny Higrometr UH-2

Układ przeznaczony jest do pomiaru zawartości pary wodnej w emiterach, zwłaszcza tam, gdzie występuje bardzo duża jej zawartość (np. spalarnie odpadów z mokrym systemem oczyszczania spalin), sprawdza się również w innych trudnych warunkach.

Pobierz ulotkę w formie PDF