O nas

Budynek firmowy

Zakłady Urządzeń Przemysłowych ZAM Kęty Sp. z o.o. są znanym polskim producentem indukcyjnych i gazowych pieców do topienia metali oraz aparatury do pomiarów zapylenia powietrza.

Firma istnieje od 1966 roku. Początkowo działa pod nazwą Zakłady Automatyzacji i Mechanizacji Przemysłu Metali Nieżelaznych ZAM. Podstawowym zadaniem firmy była produkcja indukcyjnych pieców oraz nagrzewnic dla zakładów kolorowej metalurgii, elementów gumowych i gumowo-metalowych na potrzeby przemysłu wydobywczego, aparatury do pomiaru zanieczyszczeń powietrza, a także nietypowych maszyn i urządzeń dla hutnictwa i odlewnictwa.

Lata 90-te to okres restrukturyzacji majątkowej i produkcyjnej oraz zmian właścicielskich, w wyniku których w 2002 roku firma została sprywatyzowana. Od tej chwili firma ZAM należy do polskich inwestorów prywatnych. Aktualna nazwa firmy to: Zakłady Urządzeń Przemysłowych ZAM Kęty Sp. z o.o.

Zakres oferty ZAM Kęty jest szeroki. Dywersyfikacja organizacyjna i produktowa sprawia, że spółka odnosi sukcesy. Produkcja, marketing oraz rozwój produktów odbywa się w dwóch Zakładach tj. Mechanicznym oraz Automatyki i Aparatury Kontrolno-Pomiarowej. ZAM Kęty jest znanym w kraju i za granicą producentem elektrycznych i gazowych pieców do topienia metali, przeciwściernych wyłożeń gumowych oraz aparatury do pomiarów zapylenia powietrza. Główni odbiorcy spółki to: hutnictwo i odlewnie, przemysł maszynowy i chemiczny, elektrociepłownie, przemysł wydobywczy, ceramiczny, materiałów budowlanych oraz ochrony środowiska. Firma specjalizuje się również w realizacji zamówień nietypowych, małoseryjnych i jednostkowych, wykonywanych na podstawie dokumentacji Zamawiającego, dostarczonych wzorów lub wzajemnych uzgodnień. W okresie ostatnich lat firma stała się stałym i cenionym kooperantem w zakresie dostaw maszyn, urządzeń i konstrukcji stalowych dla firm z Danii, Norwegii, Austrii i Niemiec. Ponadto zagranicznymi odbiorcami produktów ZAM Kęty są przedsiębiorstwa z Unii Europejskiej, Chin, Indii oraz Rosji.

Mężczyzna przy taśmie produkcyjnej

Gazele biznesu

Firma została uhonorowana tytułem Gazeli Biznesu za nieprzerwany wzrost obrotów i zysku. Wysoką jakość wyrobów i usług potwierdza posiadany certyfikat ISO 9001. Firma posiada również Certyfikat Wiarygodności Biznesowej.

Maszyna pomiarowa i laptop

ZAM Kęty jest firmą innowacyjną. Utrzymanie na wysokim poziomie tak szerokiego asortymentu produkcji i usług możliwe jest dzięki fachowej kadrze inżyniersko-technicznej z własnym biurem projektowym. Prace badawcze prowadzone są między innymi przy współpracy z Instytutem Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Politechniką Śląską, Akademią Górniczo-Hutniczną.

Szafa zasilająca

Stałe dążenie do innowacyjności jest, obok doświadczenia firmy (kilkaset pozycji referencyjnych), konkurencyjnych cen, terminowości i mobilnego serwisu (obsługującego firmy w kraju i za granicą), największym atutem ZAM Kęty.