Contact

contact with us

Skontaktuj się z nami

Contact

ZAKŁADY URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH ZAM KĘTY SP. Z O.O.

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydz. XII Gosp.
Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000078044
NIP: 549-20-66-443
Regon: 357153046
BDO: 000022804
Share capital: 2 000 000 zł

PKO BP S.A. o/Bielsko-Biała
PLN 80 1020 1390 0000 6502 0018 5785
EUR PL41 1020 1390 0000 6202 0191 1197

MANAGEMENT OFFICE:
 
MECHANICAL DEPARTMENT – MARKETING:
PURCHASING DIVISION:
 
AUTOMATION DEPARTMENT – MARKETING:
DIVISION OF CONTROL AND MEASUREMENT APPARATUS:
ACCOUNTING DIVISION:
 
PROPERTY MANAGEMENT AND MAINTENANCE DIVISION:
SALES DIVISION:
HUMAN RESOURCES: